August Dusk Street

Najzad je odrastao, postao čovek… i skupljajući hrabrosti za beg, pijanog ga u kafani skembala jedna lepa ciganka. Plivali su do pred zoru…

< PreviousBack to Album | Next >

Comments are closed.